ДиЛЛи конструкции ООД е частно дружество с предмет на дейност проектиране на сгради и съоръжения, метални и стоманобетонни строителни конструкции, комплексно проектиране по всички инженерни специалности за нуждите на сградостроителството, както и консултантски услуги пряко или непряко свързани със строителния отрасъл.

  • Услуги
  • Проекти
  • Новини
  • intro
  • За нас
  • Контакти
  • Начало / Dilly Constructions